E-İş (E-BUSINESS)

Rekabetçi iş yaşamı, kurumsal uygulamaların e-iş ile zenginleştirilerek, bilgi akışının “tedarikçi–üretici–müşteri” akışı ile oluşan bir zincir içinde (Supplay Chain) yürütülmesini ve yönetilmesini gerekli kılmaktadır.

Etkileşimli Bilişim çağında Yeni Binyıl; elektronik ortamdaki bu yeni iş yapış şekli ile rekabete yeni bir boyut katmış, Kalite-Maliyet-Zaman ölçütlerinin içeriğini radikal bir şekilde değiştirmiştir. eyi sağlayan güvenli, esnek ve entegre bir yaklaşım sunulmaktadır.

Elektronik İş (e-business), elektronik ticareti (e-commerce) kapsamakla , bir kuruluşun Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve İş Bilgi Yönetimi (BIM) unsurlarının elektronik ortamda bir araya gelmesi ve entegrasyonu ile sağlanan bir iş modelini ortaya çıkarmaktadır.

E-İş Modeli ile coğrafi kısıtlama olmadan internet üzerinden alışveriş yapma,iş takibi yapma imkanına kavuşursunuz.

İşlem Bilgisayar E-iş Çözümleri ile Pazar Hedeflerini doğru belirleme, satış kanallarını artırma, yeni pazarlarda yeni müşteriler kazanma amaçlarında doğru ve efektif araçlar sunar.
Internet teknolojisinin gelişimi ile bütün süreçlerin ve kontakt noktalarının entegrasyonu mümkün olmuştur.

Web uyumlu sistemlerin gelişmesiyle birlikte, işletmelerin bütün fonksiyonlarının ve kanallarının eşzamanlı çalıştığı bir ortam oluşmuştur.

İşlem Bilgisayar E-iş Çözümlerinizde Başarılı ve güvenilir iş Ortağınızdır


Copyright © 1997 - 2020 İŞLEM Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.